Zpracování osobních údajů podle GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Kdo je správcem a co jsou osobní údaje
 2. Jaké osobní údaje se zpracovávají
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 4. Doba uchovávání osobních údajů
 5. Cookies
 6. Zpracovatelé osobních údajů
 7. Vaše práva
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Kdo je správce a co jsou osobní údaje

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Ing. Jana Valter Koukalová, IČO: 09620010, se sídlem Rabštejnská 1563/5, Plzeň – Bolevec, 323 00, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně („Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

 • adresa: Rabštejnská 1563/5, Plzeň – Bolevec, 323 00
 • e-mail: info@skoukalkou.online
 • telefon: + 420 728 299 096

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II. Jaké osobní údaje se zpracovávají

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění vaší objednávky či fakturace:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefon,
 • IČ, DIČ, číslo účtu,
 • název zaměstnavatele,
 • naši vzájemnou komunikaci,
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete,
 • případně i podobiznu na fotografii z lekcí nebo pokud nám udělíte referenci včetně fotografie.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů na zákazníky, zabezpečení fungování webu) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu a dalších marketingových aktivit (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů, poskytnutí reference na web, sociální sítě apod.) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • komunikace s vámi, vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem, vedení studentského účtu, evidence smluvního vztahu pro případný spor; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či služby (např. fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy či služby, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu či službu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (například reference),
 • měření návštěvnosti, tvorba statistik o chování návštěvníků na webu Správce a aktivity směřující ke správnému fungování webu.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po tuto dobu:

 • kontaktní formulář – po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace, nanejvýš však 3 roky od vyřízení zprávy, nesvědčí-li Správci jiný důvod zpracování,
 • plnění smlouvy – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud některé právní předpisy nepožadují delší dobu),
 • studentský účet – po dobu 3 let od posledního přihlášení do vašeho účtu,
 • zasílání newsletterů na základě oprávněného zájmu – nejdéle 3 roky od ukončení smluvního vztahu nebo posledního jednání, pokud nám nedáte souhlas k dalšímu zpracování,
 • zasílání newsletterů na základě vašeho souhlasu – na dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud nám nedáte souhlas k dalšímu zpracování,
 • reference – po dobu zveřejnění reference na tomto webu nebo jiném místě, které si s vámi Správce odsouhlasí,
 • cookies – uvedeno dále v těchto podmínkách.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


V. Cookies

Za osobní údaje mohou být považovány i cookies (tj. malé soubory, které přenášejí data o stránce, nastavení, uživateli a jsou uloženy ve vašem zařízení) . Na tomto webu Správce měří návštěvnost, vytváří statistiky o chování návštěvníků webu a stará se o správné fungování webu.  Rozdělujeme funkční (nutné), analytické a marketingové cookies. Přehled najdete zde.

Funkční (technické nebo nutné) cookies zajišťují správnou funkčnost webu po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Tyto cookies slouží k tomu, aby usnadnila opětovnou návštěvu, uložení a nastavení vašich preferencí a informací (např. obsah nákupního košíku, preference cookies, atd). Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webu, a proto je můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

Analytické (statistické) cookies využíváme k optimalizaci a vylepšení webových stránek pro uživatele. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů a díky němu víme, co vás nejvíce zajímá a co potřebujete. Takové zpracování je možné na základě Vašeho souhlasu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Tento sběr dat si můžete upravit prostřednictvím cookies lišty nebo zde.

Marketingové (sledovací cookies) využíváme k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely. Díky tomu vám můžeme nabídnout relevantní reklamu. Takovéto zpracování je možné na základě Vašeho souhlasu prostřednictvím cookies lišty nebo zde.

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Typy používaných cookies:
TypNázevSlužbaÚčelExpiracePřístup k informacím
Nutnésid Zachovává stav uživatele při požadavcích na stránky29 dníimedia.cz
Marketingové_abckMailChimpAkamai Bot Manager – bezpečnostní cookie pro MailChimp1 rokmailchimp.com
Statistické_ga*GoogleGoogle Analytics cookie určená k odlišení uživatelů.2 rokygoogle-analytics.com
Marketingové_glc_auGoogle AdSenseGoogle cookie určené pro marketingové účely.3 měsíce google.com
MarketingovéIDEDoubleClickGoogle cookie pro cílení reklamy.1 rok google.com
MarketingovéRULDoubleClickGoogle cookie pro cílení reklamy.3 měsíce google.com
MarketingovéDSIDDoubleClickGoogle cookie pro cílení reklamy-2 týdnygoogle.com
Marketingové_fbpFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.3 měsíce facebook.com
Marketingovéc_userFaceBookFacebook cookie obsahující ID aktuálně přihlášeného uživatele.3 měsíce facebook.com
MarketingovédatrFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.2 roky facebook.com
MarketingovédprFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.session facebook.com
MarketingovéfrFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.3 měsíce facebook.com
MarketingovésbFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.2 roky facebook.com
MarketingovéspinFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.1 rok facebook.com
MarketingovéusidaFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.session facebook.com
MarketingovéxsFaceBookFacebook cookie určená pro marketingové účely.3 měsícefacebook.com
Marketingové_Secure-3PAPISIDGoogleGoogle cookie určené pro marketingové účely.2 roky google.com
Marketingové_Secure-3PSIDGoogleGoogle cookie určené pro marketingové účely.2 roky google.com
Marketingové_Secure-3PSIDCCGoogleGoogle cookie určené pro marketingové účely.2 roky google.com
MarketingovéNIDGoogleGoogle cookie určené pro marketingové účely.6 měsíců google.com
Marketingové1P_JARGoogleGoogle Analytics cookie určené pro marketingové účely.1 měsíc google.com
MarketingovéCONSTENTGoogleGoogle Analytics cookie určené pro marketingové účely.8 měsícůgoogle.com
MarketingovéGoogle_Fonts_API, Google_Maps_APIGoogleGoogle služby pro zobrazení webových fontů a mapy (recenze).sessiongoogle.com
Nutné_GRECAPTCHAGoogleGoogle Recaptcha v3 ochrana proti SPAMU a ověření, že kontaktní formulář vyplňuje člověk.sessiongoogle.com
Nutné_learn_press_*, _wordpress_*, _
_wp*, _wc*, _woocommerce* a další
WordPressCookie potřebné k používání webu (přihlášení, nákup a vším související s tímto webem).sessionskoukalkou.online
Nutnécmplz_*Complianz B.V.Cookie potřebná pro uložení souhlasu se zpracováním cookies z dostupného pluginu Complianz.1 rokcomplianz.io
Tabulka Cookies na tomto webu


VI. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé marketingového softwaru a souvisejících marketingových služeb (e-mailing, měření návštěvnosti webu a statistiky, dotazníky spokojenosti apod.),
 • poskytovatelé webhostingu a webových šablon,
 • poskytovatel účetního software a objednávkového systému,
 • poskytovatelé služeb elektronických komunikací a online vzdělávání,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Pokud vás zajímá, kdo Správci takové služby poskytuje, napište si o více informací na výše uvedený e-mail Správce.


VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na výše uvedenou adresu nebo e-mail Správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, se obrátit na soud.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, zálohy, šifrování.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 9. 2021. Aktualizace proběhla kde dni 29.12.2021.


error: Obsah je chráněn proti kopírování !!