Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKOUKALKOU.ONLINE

 1. Kdo jsme a co děláme?
 2. Základní pojmy, které budeme v Podmínkách užívat
 3. Jak nás můžete kontaktovat?
 4. Jak funguje uživatelský účet?
 5. Co je vstupní konzultace a jak funguje?
 6. Jak probíhá doučování matematiky / mentoring? (objednání, rezervace, storno podmínky, změny termínu, cena, povinnosti studenta, odevzdání DÚ, odstoupení od smlouvy)
 7. Co byste měli vědět o webinářích? (přihlášení, zaplacení, storno podmínky, odstoupení od smlouvy)
 8. Co by vám nemělo uniknout ohledně online kurzů? (objednávka, platba, jak kurz funguje, odstoupení od smlouvy)
 9. A co členská sekce? (objednávka, platba, prodloužení členství, odstoupení od smlouvy v případě členství)
 10. A e-booky, ty taky máme! (platba, odstoupení od smlouvy)
 11. Vouchery (základní informace, platba, uplatnění)
 12. Jak probíhá reklamace (za co odpovídáme, jak reklamovat, co můžete požadovat, do kdy reklamaci vyřídíme)
 13. Autorské právo
 14. Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?
 15. Co říci závěrem?

Příloha č.1: Formulář pro odstoupení od smlouvy


1. Kdo jsme a co děláme?

Tento web provozujeme a služby poskytujeme jako podnikající fyzická osoba – Ing. Jana Valter Koukalová, se sídlem na adrese Plzeň 1, Bolevec, Rabštejnská 1563/5, Česká republika, identifikační číslo 096 20 010, podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzeň.

Na těchto webových stránkách www.skoukalkou.online naleznete velké množství kurzů, webinářů, e-booků, které si můžete zakoupit. Uzavřete tak s námi Smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Smlouvu s námi můžete uzavřít jako Podnikatel, tedy pokud nakupujete na své IČO, nebo jako Spotřebitel. Naše zákony vám jako Spotřebitelům dávají některá zvláštní práva, o kterých se více dozvíte v dalších částech těchto Podmínek.

Ačkoliv tyto Podmínky obsahují veškerá důležitá ustanovení, je možné s námi uzavřít i Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanovením těchto Podmínek.

Cílem těchto Podmínek je vám vysvětlit, jaké vzájemné povinnosti a práva nám vznikají v souvislosti nebo na základě Smlouvy, kterou s námi uzavíráte, a informovat vás o nich. Kromě těchto Podmínek se v našem vztahu řídíme také českými zákony, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a pokud jste Spotřebitel, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prosíme, přečtěte si také, jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Všechny podrobnosti najdete tady.


2. Základní pojmy, které budeme v Podmínkách užívat

Spotřebitel: jste vy, pokud s námi uzavíráte Smlouvu jako fyzická osoba nezávisle na vašem podnikání, tedy pokud u nás nenakupujete na firmu.

Podnikatel: jste vy, pokud s námi uzavíráte Smlouvu v návaznosti na své podnikání, tedy nakupujete-li na firmu.

Podmínky: jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

Smlouva: je smlouva o poskytování služeb, kterou s námi uzavíráte.

Služby: jsou například doučování, koučování, online školení či webinář. Veškeré Služby, které poskytujeme, naleznete na našem Webu.

Cena: je cena za Služby, kterou jste povinni nám uhradit.

Web: jsou naše webové stránky www.skoukalkou.online.

Sociální sítě: jsou naše sociální sítě, zejména: instagramový účet @matematika_skoukalkou_online, facebookový profil Matematika s Koukalkou online (@sKoukalkou.online), Facebooková skupina Matematika a studijní tipy s Koukalkou a YouTube kanál s názvem Matematika s Koukalkou online. Mezi sociální sítě řadíme i komunikační kanál na platformě Discord s názvem Matematika s Koukalkou a TikTok s názvem @matematika_skoukalkou.

Voucher: vás opravňuje k objednávce a následném využití našich Služeb podle postupu níže v těchto Podmínkách. Vouchery jsou vydávány jako univerzální dárkové vouchery.


3. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

 • Ing. Jana Valter Koukalová
 • Plzeň 1, Bolevec, Rabštejnská 1563/5
 • e-mail: info@skoukalkou.online
 • tel.: +420 728 299 096
 • na Sociálních sítích

Odpovíme vám co nejdříve.


4. Jak funguje uživatelský účet?

Na našem Webu získáte jako studenti svůj uživatelský účet. Umožní vám spravovat svůj účet a přístup k některým Službám podle těchto Podmínek.

Váš uživatelský účet se stane přístupný po zaplacení a ve chvíli, kdy se do něj přihlásíte vygenerovaným uživatelským jménem a heslem, heslo si později můžete změnit. Podrobnosti zpřístupnění jednotlivých Služeb najdete dále v těchto Podmínkách.

V rámci objednávky skrz objednávkový formulář na Webu zároveň provádíte i registraci do uživatelského účtu. Je důležité, abyste uváděli veškeré údaje pravdivě a správně, a také je musíte při jakékoliv změně aktualizovat nebo nám takovou změnu oznámit. Údaje, které při objednání, resp. registraci uvádíte, považujeme za správné. Za chybně uvedené údaje a případnou související škodu bohužel nemůžeme odpovídat.

Pokud dojde k objednávce jiným způsobem než přes objednávkový formulář na Webu, zašleme vám přihlašovací údaje na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili, do 72 hodin od obdržení Ceny za příslušnou Službu.

Přístup k vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, které je generováno ze zadaných údajů, a heslem, které si sami zvolíte nebo vám bude automaticky vygenerováno. Údaje vám budou následně zaslány na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Prosím důkladně si zkontrolujte i složku SPAM, kam tento e-mail může zapadnout. Prosíme, abyste ohledně přístupových údajů k účtu zachovávali mlčenlivost. Svůj uživatelský účet nejste oprávněni nechat využívat třetí osobu.

Registrace uživatelského účtu bude vždy součástí objednávky, jelikož bez vytvoření takového osobního uživatelského účtu bychom vám nemohli plnohodnotně poskytnout naše Služby.

Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.


5. Co je vstupní konzultace a jak funguje?

Abychom vzájemně věděli, co máme od naší spolupráce očekávat, a abychom byli schopni vám naše Služby ušít na míru, nabízíme vám vstupní konzultaci či podrobný úvodní e-mail zadarmo. Formu si můžete vybrat dle své preference.

Vstupní konzultaci či úvodní e-mail si zamluvíte přes kontaktní formulář na Webu, přes soukromou zprávu na Sociálních sítích, skrze kontaktní formulář na portálu doucuji.eu nebo pomocí kontaktních údajů uvedených výše v těchto Podmínkách. Tato úvodní konzultace trvá zhruba 15-30 min a plní účel informačního charakteru a seznámení.

Účastí na vstupní konzultaci či obdržením úvodního e-mailu se nezavazujete s námi uzavřít Smlouvu.

Po skončení vstupní konzultace či po odeslání úvodního e-mailu vám na e-mailovou adresu, kterou uvedete v objednávkovém formuláři nebo nám jinak sdělíte (telefonem, e-mailem,…), zašleme nabídku našich Služeb („Nabídka“). Vaším potvrzením této Nabídky je mezi námi uzavřena Smlouva.

Vyhrazujeme si právo odmítnout kohokoliv, pro koho nám bude poskytnutí Služeb připadat nevhodné.


6. Jak probíhá doučování matematiky / mentoring?

Objednání doučování / mentoringu

Doučování / mentoring vždy začínají vstupní konzultací či úvodním e-mailem zadarmo. Pokud jste přeskočili ustanovení článku 5. „Co je to vstupní konzultace a jak funguje?“, prosíme, přečtěte si jej před přistoupením k dalším informacím ohledně doučování / mentoringu.

Standardně se doučování / mentoring skládá z několika konzultací, jejichž délka a množství je uvedena v Nabídce na základě vašich individuálních potřeb. Potvrzením této Nabídky, jak jsme již uvedli výše, jste s námi uzavřeli Smlouvu.

Jak si zarezervovat konkrétní termín doučování / mentoringu?

Termín prvního doučování je součástí Nabídky.

Zarezervovat si ostatní termíny doučování můžete následujícími způsoby:

 • zasláním termínu zprávou na Sociálních sítích;
 • zasláním termínu SMS zprávou či přes WhatsApp na telefonní číslo uvedené výše v těchto Podmínkách;
 • zasláním termínu na e-mail uvedený výše v těchto Podmínkách;
 • ústně na předchozím termínu doučování / mentoringu.

Rezervace termínu doučování / mentoringu je závazná. Přijetí rezervace vám písemně potvrdíme skrze platformu, kterou jste k zaslání konkrétního termínu využili, či na e-mail, pokud domluva proběhla ústně.

Storno podmínky doučování / mentoringu a změny termínu

V případě, že se zarezervovaného termínu doučování / mentoringu nebudete moci zúčastnit či budete chtít daný termín z jiného důvodu zrušit, proveďte tak pouze zasláním e-mailu na
e-mailovou adresu info@skoukalkou.online nebo telefonicky, SMS zprávou nebo přes WhatsApp na telefonní číslo uvedené výše v těchto Podmínkách.

Pokud termín doučování / mentoringu zrušíte méně než 24 hod před jeho konáním, budeme vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % Ceny.

Pokud se doučování / mentoringu nezúčastníte bez omluvy, ačkoliv jste si zarezervovali termín, Cenu nevracíme.

V případě, že se na konkrétní hodinu doučování / mentoringu zpozdíte (a nedomluvíme se na změně termínu nejpozději 24 hodin před termínem), nejsme povinni vám hodinu o zmeškaný čas prodlužovat a účtujeme ji v plné výši.

V případě, že se doučování / mentoring nemůže uskutečnit kvůli technickým problémům na vaší nebo naší straně (např. špatné připojení), je možné termín po vzájemné dohodě přesunout a hodinu tak nahradit bez jakéhokoliv storno poplatku.

Termín doučování / mentoringu můžeme změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informujeme e-mailem nebo SMS zprávou nebo přes WhatsApp na telefonní číslo, které jste nám poskytli.

Cena doučování / mentoring

Cenu za doučování / mentoring (která je vždy individuálně stanovena a naleznete ji v Nabídce) můžete uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Fakturu vám vystavíme vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doučování / mentoring probíhalo, a to podle počtu skutečně proběhnutých termínů doučování / mentoringu. Faktura bude splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

Na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili při objednávce, vám odešleme potvrzení o připsání částky na účet.

Je možno nákupu výhodnějšího cenového balíčku hodin, který funguje jako kredit. Dané hodiny si odškrtáváme podle skutečně proběhnutých termínů doučování / mentoringu. Tento balíček hodin se platí předem bezhotovostně převodem na náš účet uvedený v pokynu pro platbu. 

Součástí Služeb mohou být i další poskytnuté materiály, tvorba a oprava domácího úkolu a další činnosti spojené s přípravou na doučování.

Povinnosti studenta u doučování/mentoringu

Na základě domluvy se student zavazuje k účasti na domluvené hodině. Na hodinu je vždy připraven a zajistí si předem stabilní internetové připojení a další úkony spojené s plynulou hodinou výuky. Hodiny mohou být nahrávány, pokud se předem domluvíme, detaily může určit Nabídka. V opačném případě se jedná o porušení našich pravidel.

Student může zrušit hodinu nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem (viz sekce Storno podmínky).

Student včasně zašle vypracovaný domácí úkol (viz sekce Odevzdání domácích úkolů). Pokud si student výslovně nepřeje zadávání domácího úkolu z naší strany, bude mu vyhověno, Cena se ovšem nezmění.

Odevzdání domácích úkolů

Studenti se zavazují odevzdat domácí úkol nejpozději 24 hodin před plánovanou hodinou, nejlépe však dříve, aby mohla být zajištěna dostatečná kvalita navazující hodiny. V opačném případě je zpětná vazba předána na hodině a nebo zaslána po ukončení hodiny.

Úkoly se odevzdávají formou čitelně vytvořeného PDF s postupy, popisy stran (jak jdou za sebou) a jsou zaslány na e-mailovou adresu info@skoukalkou.online či přes komunikační kanál WhatsApp aplikace.

Vyhrazujeme si právo nečitelné, nepopsané či jinak nevyhovující dokumenty a fotografie nekontrolovat a nedodávat zpětnou vazbu studentům. Neodpovídáme však za pokrok či zlepšení studenta. Zároveň v případě dlouhodobého neplnění úkolů (3 a více úkolů za sebou) si vyhrazujeme právo domácí úkoly v rámci Služby nadále nezadávat. Cena se v tomto případě nezmění.

Odstoupení od Smlouvy

Jako Spotřebitelé máte při uzavření smlouvy přes internet možnost od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu. Pokud chcete od naší Smlouvy odstoupit, stačí nám takovou informaci zaslat na e-mailovou adresu info@skoukalkou.online nebo využít formulář, který najdete na konci těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátíme peníze, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte.

V případě, že je na smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

V případě doučování / mentoringu se ale může stát, že vám na základě smluveného termínu poskytneme Službu dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Laicky řečeno už vám nevrátíme peníze za termíny doučování / mentoringu, které již proběhly ve 14denní lhůtě pro odstoupení. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Akceptujete, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od Smlouvy od té Služby, kterou jsme již splnili.  

Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů také nemají.


7. Co byste měli vědět o webinářích?

Jsme moc rádi, že vám můžeme své znalosti a zkušenosti předávat i prostřednictvím webinářů. V této části se dozvíte, jak se na webinář přihlásit, jak ho zaplatit nebo jak od uzavřené Smlouvy s námi odstoupit v případě, že byste se webináře nemohli zúčastnit.

Přihlášení na webinář

Na naše webináře se můžete přihlásit prostřednictvím Webu, kdy je nutné správně vyplnit objednávkový formulář uvedený v příslušné sekci na Webu, za případné chybně uvedené údaje a s nimi související škodu bohužel nemůžeme odpovídat.

Po vyplnění formuláře obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení přijetí přihlášky („Potvrzení“).  Tímto naším Potvrzením je mezi námi uzavřena Smlouva.

Pokud si zvolíte přihlášení přes e-mail, stačí nám zaslat jednoduchou e-mailovou zprávu s požadavkem na účast na webináři. My vám na e-mail zašleme Potvrzení o přijetí přihlášky společně se stejným objednávkovým formulářem, který je nutné správně vyplnit. Za případné chyby v objednávkovém formuláři a s nimi související škodu bohužel ani v tomto případě nemůžeme odpovídat.  

Vyplněním objednávkového formuláře se vám vytvoří uživatelský účet (viz sekce o uživatelském účtu).

Naše webináře se konají online, zpravidla přes platformu Google Meet či Teams.

Zaplacení webináře

V případě objednávky webináře přes Web vám společně s Potvrzením zašleme poklady k platbě Ceny webináře. Cenu je možné uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

Storno podmínky webináře

V případě, že se koná běžný webinář a nebudete se ho moci účastnit, není třeba účast na webináři stornovat, zašleme vám po jeho konání záznam. Pokud byste přece chtěli účast na webináři zrušit, je to možné udělat nejpozději do 2 kalendářních týdnů před konáním webináře na e-mail info@skoukalkou.online. V takovém případě nám prosím zašlete také číslo účtu, na které vám budeme moci případně vrátit část Ceny webináře. Vrátíme vám 80 % Ceny webináře. Poté již nelze účast zrušit a Cena webináře ani její část se nevrací.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit sdíleného webináře (tj. webináře, který je sdílen vícero lektory najednou či webinář, ze kterého nebude pořízen záznam), zrušte prosím svoji účast na e-mailové adrese info@skoukalkou.online a do e-mailu prosím zahrňte i číslo účtu, na které vám budeme případně moci vrátit Cenu webináře nebo její část podle následujících storno podmínek.

Zrušíte-li účast na webináři sdíleném: 

 • dříve než 2 kalendářní týdny před konáním webináře, vrátíme vám 80 % Ceny webináře,
 • dříve než 1 kalendářní týden před konáním webináře, vrátíme vám 50 % Ceny webináře (storno poplatek ve výši 50 % Ceny),
 • dříve než 3 kalendářní dny včetně před konáním webináře, je storno poplatek ve výši 100 % Ceny.

Pokud byste za sebe našli náhradníka, budeme moc rádi a storno poplatek vám nenaúčtujeme. O takovém kroku nám ale prosím dejte vědět na info@skoukalkou.online, a to nejpozději 24 hodin před začátkem webináře, jinak storno poplatek účtovat budeme.

Pokud se webináře nezúčastníte, přestože jste přihlášení, Cenu vám nebudeme moci vrátit.

Termín webináře můžeme změnit. V takovém případě vás ale neprodleně informujeme e-mailem, který jste nám poskytli. Následně bude na vás, zda budete chtít vrátit Cenu webináře, nebo si vyberete jiný termín konání webináře. Pokud byste chtěli Cenu vrátit, vrátíme vám ji na účet, který uvedete v e-mailu, případně na účet, ze kterého jste Cenu uhradili, a to do 7 dnů od doby, kdy nám sdělíte číslo účtu.

Vyhrazujeme si právo webinář zrušit či přesunout na jiný termín z důvodu nenaplnění minimální kapacity webináře (4 osoby). Následně bude na vás, zda budete chtít vrátit Cenu webináře, nebo si vyberete jiný termín konání webináře či jinou Službu. Pokud byste chtěli Cenu vrátit, vrátíme vám ji na účet, který uvedete v e-mailu, případně na účet, ze kterého jste Cenu uhradili, a to do 7 dnů od doby, kdy nám sdělíte číslo účtu. Alternativně se můžeme dohodnout na využití jiné Služby nebo její části, kterou si mezi sebou dohodneme za Cenu webináře. V takovém případě vám Cenu webináře nevrátíme, ale poskytneme vám jinou Službu nebo její část (např. doučování v kratším časovém rozsahu než webinář).

Pokud by došlo ke zjevné chybě uvedené v Ceně, v takovém případě nejsme povinni vám webinář za takovou zjevně chybně uvedenou Cenu zpřístupnit, a v případě, kdy jsme s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřeli Smlouvu, můžeme od ní odstoupit.

Odstoupení od Smlouvy

Jako Spotřebitelé máte i v tomto případě možnost od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit, a to i bez udání důvodů, jelikož se i v tomto případě jedná o smlouvu uzavřenou přes internet. Stačí nám odstoupení od Smlouvy zaslat na e-mailovou adresu info@skoukalkou.online nebo využít formulář, který najdete na konci těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátíme peníze, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte.

V případě, že je na Smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

U webináře se ale může stát, že na vám na základě smluveného termínu poskytneme smluvené Služby dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na základě kterého nemáte na odstoupení od Smlouvy právo.

Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů také nemají.


8. Co by vám nemělo uniknout ohledně online kurzů?

Jak si takový kurz objednat?

Online kurz si můžete objednat na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o kurzu, Cenu, způsob úhrady Ceny a údaje o způsobu dodání. Na základě těchto informací si vytvoříte objednávku („Objednávka kurzu“).

Poté, co obdržíme Objednávku kurzu, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouva je však uzavřena již momentem stisknutí tlačítka Objednávka zavazující k platbě, kterým se zavazujete k platbě.

V Objednávce kurzu musíte uvádět pravdivé a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé či neúplné informace, neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou.

Vyplněním objednávkového formuláře se Vám vytvoří uživatelský účet (viz sekce o uživatelském účtu).

A jak kurz zaplatit?

U každého kurzu je uvedena jeho přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsme povinni vám kurz za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy jsme s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřeli Smlouvu, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

Případné slevy na kurz není možné vzájemně kombinovat.

Jak takový kurz funguje?

Po objednání a zaplacení kurzu vám e-mailem zašleme přístup do uživatelského účtu, kde na vás bude čekat úvodní video s postupem, jak kurz bude probíhat. V den zahájení kurzu se vám otevře první video. Videa se otevírají postupně po týdnech, společně s domácími úkoly či případnými bonusovými sekcemi.

Podmínky získání bonusových sekcí jsou uvedeny v rámci Objednávky kurzu.

Po ukončení kurzu nemáte možnost se k němu již vrátit. Tato sekce s videi a dalšími materiály se uzavře. Za poplatek 400 Kč vč. DPH lze přístup do kurzu prodloužit na každý další měsíc.

Odstoupení od Smlouvy?

Jako Spotřebitel máte možnost od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření Smlouvy, i bez udání důvodu, protože je uzavřena přes internet. Pokud byste chtěli od Smlouvy odstoupit, stačí napsat na e-mailovou adresu info@skoukalkou.online či využít formulář, který je první přílohou těchto Podmínek. Do 14 dnů od platného odstoupení od Smlouvy vám vrátíme peníze, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte.

V případě, že je na Smlouvu, od které jste odstoupili, navázaná doplňková smlouva, odstoupením od Smlouvy se ruší i každá doplňková smlouva.

Je ale možné, že některá videa z kurzu vám budou zpřístupněna dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Tímto tedy výslovně souhlasíte s takovým postupem podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Také si jste vědomi, že od částí kurzu, které byly poskytnuty dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy, nelze odstoupit.

Od zbylých částí Smlouvy, které vám nebyly poskytnuty, tedy od nezpřístupněných videí, ale do 14 dnů od uzavření Smlouvy můžete standardně odstoupit, vrátíme vám pak peníze podle poměru nezpřístupněných videí (příklad: pokud jsme vám zpřístupnili jedno video z deseti, vrátíme vám 90 % Ceny kurzu).

Podnikatelé možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů také nemají.


9. A co členská sekce?

Jak na objednávku členské sekce

Členskou sekci je možné si objednat přímo na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o členství, Cenu za měsíční členství a způsob úhrady Ceny. Na základě těchto informací si vytvoříte objednávku („Objednávka členství“).

Poté, co obdržíme Objednávku členství, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouva je však uzavřena již momentem stisknutí tlačítka Objednávka zavazující k platbě, kterým se zavazujete k platbě. Pokud bude charakter Objednávky členství neobvyklý (např. členství zakoupené na velké množství měsíců), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky členství. V takovém případě bude Smlouva uzavřena až ve chvíli, kdy od vás takové potvrzení obdržíme.

Je důležité, abyste v Objednávce členství uváděli pravdivé a úplné informace. Nemůžeme totiž odpovídat za případnou škodu, která by vznikla uvedením nepravdivých nebo neúplných informací.

Vyplněním objednávkového formuláře se Vám vytvoří uživatelský účet (viz sekce o uživatelském účtu).

Po objednání a zaplacení členství vám bude zpřístupněn uživatelský účet. Členská sekce funguje oproti kurzu tak, že se vám veškeré materiály (především videa) zpřístupní už v momentu prvního přihlášení do uživatelského účtu po dobu, po kterou vám platí členství.

Jak probíhá platba za členství

U členské sekce je vždy uvedena přesná Cena členství na jeden měsíc. Bohužel se někdy stane, že dojde ke zjevné chybě uvedené v Ceně, v takovém případě nejsme povinni vám členství za takovou zjevně chybně uvedenou Cenu poskytnout, a v případě, kdy jsme s vámi s takto chybně uvedenou Cenou členství uzavřeli Smlouvu, můžeme od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

I v případě členské sekce není možné případné slevy vzájemně kombinovat.

Prodloužení členství

Zhruba týden až 3 dny před vypršením vašeho členství se vám rádi připomeneme, zda nechcete vaše členství prodloužit. Členství se však neprodlužuje automaticky.

Odstoupení od Smlouvy v případě členství

Standardně máte jako Spotřebitel možnost od smlouvy uzavírané přes internet odstoupit od 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Takový postup ale v případě Smlouvy o členství není možný, jelikož vám Službu poskytneme dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. To nám dovoluje § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se kterým tímto výslovně souhlasíte.

Ani Podnikatelé možnost odstoupení od Smlouvy do 14 dnů nemají.


10. A e-booky, ty taky máme!

E-book je možné si objednat na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o e-booku, téma e-booku, jeho Cenu a způsob úhrady Ceny nebo způsob získání
e-booku. Na základě těchto informací si vytvoříte objednávku („Objednávka e-booku“).

Poté, co obdržíme Objednávku e-booku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouva je však uzavřena již při stisknutí tlačítka Objednávka zavazující k platbě , kterým se zavazujete k platbě, pokud je e-book zpoplatněn. Pokud bude charakter Objednávky e-booku nějakým způsobem neobvyklý (např. velké množství zakoupených e-booků), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky e-booku. V takovém případě bude Smlouva uzavřena až ve chvíli, kdy obdržíme takové potvrzení.

V Objednávce e-booku musíte uvádět pravdivé a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé či neúplné informace, neodpovídáme za případnou škodu tím způsobenou. Pro získání e-booku vám bude umožněno jeho stažení z našeho Webu, nebo vám bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce e-booku. Prosíme, zkontrolujte si po stažení e-booku, zda je poskytnut zcela kompletní a bez vady.

Jak e-book zaplatit?

U každého e-booku (pokud je zpoplatněný) je uvedena jeho přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsme povinni vám e-book za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy jsme s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřeli Smlouvu, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

Případné slevy na e-booky není možné vzájemně kombinovat.

E-book vám poskytneme vždy v nejaktuálnější verzi, avšak nemáte nárok na žádné bezplatné aktualizace.

Odstoupení od smlouvy

Vezměte prosím na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy ohledně e-booku (digitálního obsahu), pokud byl zpřístupněn s vaším předchozím souhlasem před tím, než uběhne lhůta pro odstoupení podle § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tento souhlas s doručením e-booku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy tímto výslovně vyjadřujete.


11. Vouchery

Základní informace

Vouchery mohou mít digitální nebo listinnou podobu. Pro jejich uplatnění vám stačí znát a poskytnout kód konkrétního Voucheru. Doba platnosti může být omezena podrobnostmi uvedenými na Voucheru.

Můžete si od nás koupit dva druhy Voucherů:

 • Hodnotový voucher, který vydáváme v hodnotách mezi 500 – 10 000 Kč. Každý Voucher má svou vlastní hodnotu, která je na něm uvedena, a můžete ho využít pro čerpání jakýchkoliv Služeb na Webu za níže uvedených podmínek.
 • Voucher s konkrétní Službou. Na takovém Voucheru jsou specifikovány Služby, které budou držiteli Voucheru po poskytnutí kódu Voucheru poskytnuty. Můžete ho využít pouze jednou, nemůžete ho ale kombinovat s žádnými dalšími slevami.
 • Slevové vouchery, které poskytujeme během speciálních příležitostí a nebo věrným klientům.

Každý Voucher je jedinečný a nelze z něj pořizovat žádné (ani ověřené) kopie.

V případě, že Voucher ztratíte nebo vám bude odcizen, je nám to moc líto, ale takový Voucher nelze nahradit, a tak ztrácíte právo na jeho čerpání.

Neneseme odpovědnost za případné zneužití Voucheru (např. neoprávněné uplatnění Voucheru kvůli přístupu k jeho kódu).

Objednání Voucheru

Voucher si můžete objednat přes kontaktní formulář uvedený na Webu, soukromou zprávu na Sociálních sítích nebo pomocí kontaktních údajů uvedených výše v těchto Podmínkách.

Poté, co vyplníte formulář nebo nás jinak kontaktujete, obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení přijetí přihlášky. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena Smlouva.

Jak Voucher zaplatit?

U každého Voucheru je uvedena jeho přesná Cena. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsme povinni vám Voucher za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, a v případě, kdy jsme s vámi s takto chybně uvedenou Cenou uzavřeli Smlouvu, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Cenu je možné uhradit online bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili.

Případné slevy na Vouchery není možné vzájemně kombinovat.

Uplatnění Voucheru

Voucher můžete uplatnit vy nebo jiný držitel – Voucher je přenosný. Voucher má vždy i uvedenou dobu platnosti. Po její expiraci jej nelze využít. Voucher nelze opakovaně využívat. Kód Voucheru stačí zadat do objednávkového formuláře.

V případech, kdy si přejete Voucher uplatnit jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře, napište nám e-mail s kódem vašeho Voucheru na e-mailovou adresu info@skoukalkou.online. Pokud bude váš požadavek na uplatnění Voucheru oprávněný, zašleme vám na vaši e-mailovou adresu potvrzení o uplatnění Voucheru („Potvrzení“).

Po obdržení Potvrzení nelze objednanou Službu více upravovat (např. termín), leda že bychom se vzájemně domluvili jinak. Uplatnění Voucheru tak již nelze vzít zpět.

Pokud je Cena za Službu nižší než hodnota Voucheru, na Voucher se nevrací.

Pokud je Cena za Služby vyšší než hodnota Voucheru, zašleme vám společně s Potvrzením platební pokyny k zaplacení rozdílu mezi Cenou a Voucherem. Uhrazení tohoto rozdílu je podmínkou poskytnutí Služby.  


12. Jak probíhá reklamace

Za co odpovídáme?

Odpovídáme za to, že Službě nechybí taková vlastnost, kterou jsme si ujednali, nebo kterou jste mohli s ohledem na povahu a účel Služby očekávat, a zároveň odpovídáme za to, že Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jak reklamovat?

Pokud by nebylo s našimi Službami něco v pořádku, pak máte nárok na uplatnění reklamace. Tu prosím zašlete na info@skoukalkou.online nebo dopisem na adresu Plzeň 1, Bolevec, Rabštejnská 1563/5, Česká republika.

Formulář nebo průvodní dopis k reklamaci musí obsahovat:

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání nákupu Služeb (nejlépe přiložením faktury nebo třeba výpisem z vašeho bankovního účtu).

Pokud jste Spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte e-mailem písemné potvrzení – reklamační protokol sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem i jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vezměte prosím na vědomí, že Službu nemůžete reklamovat jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání. Neneseme odpovědnost ani za vaši újmu související např. s výsledky přijímacích či jiných vědomostních zkoušek.

Co můžete požadovat?

Vaše práva jsou různá podle toho, jestli jde o podstatnou, nebo nepodstatnou vadu.

Podstatná vada je taková vada, kvůli které není možné Službu využít anebo vada, o které kdybyste věděli, nikdy byste si Službu nekoupili. Třeba, pokud by se kurz matematiky skládal pouze z procvičování pravopisu českého jazyka.

Nepodstatná vada je taková, se kterou je sice možné Služby využít, ale nejsou ve 100% kvalitě. Třeba, když byste si zakoupili online kurz složený z 10 videí, ale videí by obsahoval jen 9.

V záruční době (nejpozději do 6 měsíců od přijetí Služby ) můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:

 • odstranění vady poskytnutím Služby bez vady nebo dodáním chybějící části Služby;
 • bezplatné upravení Služby;
 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.

Není-li úprava nebo výměna Služby za jinou možná, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat vrácení celé Ceny.

Každopádně pokud by chtěli reklamovat, že v e-booku chybí pět stran, tak se klidně mohou ozvat po několika měsících, co si ho koupili a ty bys jim buď musela dodat nový e-book, nebo jim dát slevu (vrátit poměrnou část).

Do kdy reklamaci vyřídíme?

Pokud jste Spotřebitel, pak ihned (nejpozději však do tří pracovních dnů ve složitějších případech) rozhodneme o vaší reklamaci, anebo o tom, že rozhodnutí musíme odborně posoudit.  

Pokud jste Spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se však s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě.

E-mailem vám pošleme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení úpravy Služby a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

Pokud jste Podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Jako Spotřebitel máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů nás musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Jako Podnikatel toto právo nemáte.


13. Autorské právo

Veškerý obsah na Webu a Služby, které vám poskytneme, a to včetně užitečných materiálů  či záznamů webináře nebo výukových videí, jsou naším autorským dílem a jiným vlastním obsahem, a tak ho nemůžete sdílet, kopírovat či ho jinak předávat třetím osobám. S materiály jsme si dali hodně práce, proto vás prosíme toto pravidlo respektovat.


14. Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?

Jako Spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.


15. Co říci závěrem?

Pro využívání našich Služeb musíte mít stažený příslušný software, který je vždy konkrétně popsán u jednotlivých Služeb na Webu. Je také nezbytné, abyste měli připojení k internetu (stabilní a dostatečně rychlé).

Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako jsou například právě náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami. Nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora či poskytovatele internetového připojení.

V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

K poskytování Služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění . Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Tyto Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

Aktuální znění Podmínek vždy zveřejníme na Webu.

V Plzni dne 17.9.2021


Formulář pro odstoupení od smlouvy:

error: Obsah je chráněn proti kopírování !!